เทคนิคเลือก ประกันรถชั้น 1 ที่ไหนดี ให้ตรงใจที่สุด

0
2658

ประกันภัยรถยนต์คือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนทุก ๆ คน เพราะไม่ว่าจะเดินทางบ่อยมากน้อยแค่ไหน หรือเดินทางเป็นระยะทางไกลเพียงไม่มาก ก็ล้วนมีโอกาสที่จะประสบอุบัติเหตุจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ทั้งนั้น ส่งผลให้การเลือกทำสัญญาประกันภัยรถยนต์เป็นสิ่งที่เจ้าของรถทุก ๆ คนต่างให้ความสำคัญ เกิดเป็นรูปแบบของประกันภัยรถยนต์ขึ้นมากหลายประเภท ทั้งประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ชั้น 2 หรือ 3 ซึ่งแต่ละประเภทก็จะมีวงเงินคุ้มครองที่แตกต่างกัน รูปแบบของความคุ้มครอง รวมถึงวงเงินสินไหมทดแทนที่จะมีความแตกต่างกันในแต่ละประเภท ทำให้การเลือกรูปแบบและเลือกทำ ประกันรถยนต์ที่ไหนดี และว่าจะเลือกทำประกันภัยรถยนต์ประเภทใด มีความจำเป็นและสำคัญมาก จึงขอเสนอแนะเทคนิคในการเลือก ประกันรถชั้น 1 ที่ไหนดี ให้ถูกใจเจ้าของรถตามรายละเอียดต่อไปนี้

  1. เลือกสถานบริการที่ให้บริการทำ พรบ รถยนต์ด้วย อาจกล่าวได้ว่าในการทำประกันรถยนต์นั้น นอกเหนือจากการพิจารณาเลือกว่าจะทำประกันภัยรถยนต์ประเภทใดดีแล้ว เจ้าของรถยนต์ยังมีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการ ต่อพรบ ด้วย เพราะเป็นหน้าที่ที่เจ้าของรถจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมาย หากไม่ปฏิบัติตามแล้วเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกับใคร หรือถูกเรียกตรวจโดยเจ้าหน้าที่ก็จะต้องเสียค่าปรับให้กับเจ้าหน้าที่ควบคุมงานจราจรได้ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการชำระ ราคา พรบ รถยนต์ เจ้าของรถจึงควรเลือกทำประกันรถยนต์ไปพร้อม ๆ กับการทำ พรบ รถยนต์ ไปพร้อม ๆ กันด้วย ทั้งยังเป็นการลดโอกาสที่จะชำระค่าพรบ รถยนต์ เกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดได้อีกด้วย
  2. เลือกสถานบริการที่มีช่องทางการติดต่อประสานงานหลายช่องทาง การติดต่อประสานงานที่สะดวกรวดเร็วนั้น ย่อมส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก ยิ่งในยามที่เกิดอุบัติเหตุหากติดต่อประสานงานมาแล้วพบปัญหาสายโทรศัพท์ไม่ว่าง หรือเจ้าหน้าที่ตอบข้อร้องเรียนล่าช้าก็ย่อมแสดงถึงความไม่พร้อมในการให้บริการได้โดยตรง ดังนั้นนับตั้งแต่ที่เจ้าของรถกำลังตัดสินใจว่าจะเลือกทำ ประกันรถยนต์ที่ไหนดี ก็ควรพิจารณาถึงช่องทางในการติดต่อประสานงานเอาไว้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่จดจำได้ง่าย มีหลายคู่สายให้ติดต่อได้ตลอดเวลา รวมถึงช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ และเมื่อมีการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดในการทำประกันภัยรถยนต์ เจ้าหน้าที่ต้องสามารถตอบข้อสงสัยได้อย่างชัดเจน ตรงประเด็น และไม่ล่าช้า
  3. การแสดงรายละเอียดของความคุ้มครองและเบี้ยประกันที่ชัดเจน เนื่องจากการทำประกันภัยแต่ละประเภทนั้นมีรายละเอียดความคุ้มครองและราคาของเบี้ยประกันที่แตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อให้เจ้าของรถสามารถพิจารณาได้ว่าจะเลือก ประกันรถชั้น 1 ที่ไหนดี จึงจะได้รับความคุ้มครองตรงกับลักษณะการใช้งาน และรูปแบบความเสี่ยงที่ต้องเผชิญจากการใช้รถใช้ถนนในแต่ละวัน สถานที่ให้บริการประกันภัยรถยนต์ที่ดีจึงควรแสดงรายละเอียดของประกันแต่ละประเภทเอาไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน ง่ายต่อการเลือกประกันภัยรถยนต์ที่ตรงใจมากที่สุดนั่นเอง
  4. ประสบการณ์การทำงานที่ยาวนาน การเลือกสถานที่ให้บริการประกันสังคมที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานนั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้สนใจสามารถนำมาใช้พิจารณาได้ถึงความน่าเชื่อถือของสถานที่ให้บริการประกันภัยรถยนต์นั้นๆได้ สามารถใช้ติดตามได้ว่าบริษัทที่ให้บริการประกันภัยรถยนต์นั้นเคยได้รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าท่านอื่น ๆ มาก่อนหรือไม่ ยิ่งในกรณีเป็นสถานให้บริการประกันภัยรถยนต์ที่เคยผ่านการตรวจรับรองโดยองค์กรระดับสากล ก็ยิ่งเป็นการเสริมความเชื่อมั่นในบริการ และลดโอกาสการเกิดปัญหาเมื่อต้องการเคลมค่าชดเชยกรณีที่รถประสบเหตุไม่คาดฝันได้เป็นอย่างดี
  5. ข้อเสนอโปรโมชั่นที่น่าสนใจ ในการเลือกทำ ประกันรถชั้น 1 ที่ไหนดี รวมถึงการ ต่อพรบ นั้น ผู้สนใจควรพิจารณาด้วยว่าสถานที่ให้บริการประกันภัยรถยนต์นั้นมีรายละเอียดส่วนลดใดบ้าง ไม่ว่าจะเป็นส่วนลดที่มาจากประวัติการขับขี่ที่ดีของเจ้าของรถ ส่วนลดจากการระบุชื่อผู้ขับขี่ หรือส่วนลดที่มาจากการติดตั้งอุปกรณ์ภายในรถยนต์อย่างกล้องติดรถยนต์ รวมถึงโปรโมชั่นต่าง ๆ ของทางบริษัทผู้ให้บริการประกันภัยรถยนต์เอง เช่น ส่วนลดค่าบริการในการ ต่อพรบ หรือคูปองส่วนลดค่าน้ำมันในกรณีที่ทำสัญญาประกันภัยรถยนต์ภายในระยะเวลาที่กำหนดเป็นต้น

ศูนย์ให้บริการที่กระจายตามภูมิภาคส่วนต่าง ๆ หลายครั้งการใช้รถใช้ถนนของผู้ทำสัญญาประกันภัยก็ไม่ได้จำกัดแค่เพียงพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ยิ่งในกรณีที่ผู้ทำสัญญามีอาชีพที่ต้องเดินทางอยู่เสมอ การเลือกบริษัททำ ประกันรถยนต์ที่ไหนดี ที่มีศูนย์บริการกระจายเกือบทั่วทุกภูมิภาคจึงมีความสำคัญมาก ทำให้ผู้ทำสัญญาเกิดความสะดวกในการประสานงานในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดฝันได้เป็นอย่างดี

การเป็นเจ้าของรถแต่ละคันนั้น เจ้าของรถย่อมมีหน้าที่ที่จะปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ไม่ว่าจะเป็นการชำระ ราคา พรบ รถยนต์ ตามที่กฎหมายกำหนด การชำระภาษี และตรวจสอบสภาพรถยนต์เมื่อครบกำหนดอายุการใช้งานตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนนทุก ๆ คน แต่หากพิจารณาแล้วว่าการชำระเพียง ราคา พรบ รถยนต์ นั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการ เพราะไม่ครอบคลุมความคุ้มครองถึงทรัพย์สินต่าง ๆ ด้วย เจ้าของรถก็ควรพิจารณาเลือกทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจเพิ่มเติม โดยสามารถติดต่อเช็คเบี้ยประกันกับ DirectAsia ได้อย่างรวดเร็วผ่านสายด่วนลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02 821 5791 หรือทางเว็บไซต์ https://www.directasia.co.th/ ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการที่ดีและได้รับการยอมรับจากผู้ใช้รถยนต์ทั่วประเทศในเรื่องของความคุ้มค่าและการให้บริการอย่างใส่ใจ สร้างความอุ่นใจให้กับผู้ทำสัญญาประกันภัยรถยนต์ทุก ๆ คน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.