โปรโมชั่นออกรถ Honda City และรุ่นอื่นๆ เดือน มกราคม 2563

0
2834

หลังจากที่เปิดตัวได้ไม่นานสำหรับ ฮอนด้า ซิตี้ ใหม่ เครื่อง 1.0 ลิตร เทอร์โบ ทางฮอนด้า ประเทศไทยก็เข็นโปรโมชั่นเพื่อกระต้นยอดขายในเดือนมกราคม 2563 เข้าไปอีกรวมถึงโปรโมชั่นของฮอนด้ารุ่นอื่นๆด้วย

โปรโมชั่นออกรถ Honda ทุกรุ่นประจำเดือนมกราคม 2563

โปรโมชั่น Honda Brio / Brio Amaze

 • ทางเลือกที่ 1 ดาวน์ 0% ผ่อนเดือนละ 8,500 บาท และ ฟรีประกันภัย 1 ปี พร้อมรับฮอนด้าช่วยผ่อน เดือนละ 2,500 บาท นาน 12 เดือน รวมมูลค่า 30,000 บาท
 • ทางเลือกที่ 2 ดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.39% พร้อมรับฮอนด้าช่วบผ่อน เดือนละ 2,500 บาท นาน 12 เดือน รวมมูลค่า 30,000 บาท
 • ทางเลือกที่ 3 สำหรับข้าราชการรัฐวิสาหกิจ และกลุ่มอาชีพพิเศษ ดอกเบี้ย 2.34% พร้อมรับฮอนด้าช่วบผ่อน เดือนละ 2,500 บาท นาน 12 เดือน รวมมูลค่า 30,000 บาท

โปรโมชั่น Honda City

 • ทางเลือกที่ 1 ดาวน์ 0% ผ่อนเดือนละ 9,000 บาท (รุ่น ฮอนด้าซิตี้ใหม่ เกรด S) ดาวน์ 15% ผ่อนเดือนละ 5,500 บาท
 • ทางเลือกที่ 2 ดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.84% *
 • ทางเลือกที่ 3 สำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และกลุ่มอาชีพพิเศษ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.24% (ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดิอน) หรือ ดอกเบี้ย 2.99% + ฟรีประกันชั้น 1 (เมื่อดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดือน)

โปรโมชั่น Honda Jazz

 • ทางเลือกที่ 1 ดาวน์ 0% ผ่อนเดือนละ 9,000 บาท (รุ่น S MY/ S CVT) พร้อมฮอนด้าช่วยผ่อนเดือนละ 1,500 บาท นาน 12 เดือน มูลค่า 18,000 บาท
 • ทางเลือกที่ 2 ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% + ฟรีประกันภัยชั้น 1 (ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดือน)
 • ทางเลือกที่ 3 สำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และกลุ่มอาชีพพิเศษ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.94% + ฟรีประกันภัย 1 ปี (ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดิอน)
 • ทางเลือกที่ 4 สำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และกลุ่มอาชีพพิเศษ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.39% + ฟรีประกันภัย 1 ปี พร้อมฮอนด้าช่วยผ่อนเดือนละ 1,500 บาท นาน 12 เดือน (สำหรับลูกค้าใหม่)
 • ทางเลือกที่ 5 สำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และกลุ่มอาชีพพิเศษ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.34% + ฟรีประกันภัย 1 ปี พร้อมฮอนด้าช่วยผ่อนเดือนละ 1,500 บาท นาน 12 เดือน

โปรโมชั่น Honda Mobilio

 • ทางเลือกที่ 1 ดาวน์ 0% ผ่อนเดือนละ 9,500 บาท (รุ่น S) พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี พร้อมฮอนด้าช่วยผ่อนเดือนละ 1,500 บาท นาน 12 เดือน มูลค่า 18,000 บาท
 • ทางเลือกที่ 2 ดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.39% พร้อมฮอนด้าช่วยผ่อนเดือนละ 1,500 บาท นาน 12 เดือน มูลค่า 18,000 บาท พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี
 • ทางเลือกที่ 3 ดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.99% พร้อมฟรีประกันภัย 2 ปี
 • ทางเลือกที่ 4 สำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และกลุ่มอาชีพพิเศษ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.34% ฟรีฮอนด้าช่วยผ่อนเดือนละ 1,500 นาน 12 เดือน รวมมูลค่า 18,000 บาท พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี

โปรโมชั่น Honda Civic

 • ทางเลือกที่ 1 ดาวน์ 0% ผ่อนเดือนละ 13,000 บาท (รุ่น 1.8E / 1.8EL)
 • ทางเลือกที่ 2 ดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.99% + ฟรีประกันภัยชั้น 1 (ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดือน)
 • ทางเลือกที่ 3 สำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และกลุ่มอาชีพพิเศษ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.94% (ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดือน)

โปรโมชั่น Honda Civic Hatchback

 • ทางเลือกที่ 1 ดาวน์ 0% ผ่อนเดือนละ 16,000 บาท
 • ทางเลือกที่ 2 ดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.29% (ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดือน)
 • ทางเลือกที่ 3 สำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และกลุ่มอาชีพพิเศษ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.24% (ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดือน)

โปรโมชั่น Honda B-RV

 • ทางเลือกที่ 1 ดาวน์ 0% ผ่อนเดือนละ 11,000 บาท (รุ่น V) + ฟรีประกันภัยชั้น 1 พร้อมฮอนด้าช่วยผ่อนเดือนละ 1,000 บาท นาน 12 เดือน มูลค่า 12,000 บาท
 • ทางเลือกที่ 2 ดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.99% + ฟรีประกันภัยชั้น 1 พร้อมฮอนด้าช่วยผ่อนเดือนละ 1,000 บาท นาน 12 เดือน มูลค่า 12,000 บาท
 • ทางเลือกที่ 3 สำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และกลุ่มอาชีพพิเศษ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.94% + ฟรีประกันภัยชั้น 1 พร้อมฮอนด้าช่วยผ่อนเดือนละ 1,000 นาน 12 เดือน รวมมูลค่า 12,000 บาท
 • ทางเลือกที่ 4 สำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และกลุ่มอาชีพพิเศษ ดอกเบี้ย 0.59% (ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดือน)

โปรโมชั่น Honda H-RV

 • ทางเลือกที่ 1 ดาวน์ 0% ผ่อนเดือนละ 13,000 บาท + ฟรี ประกันภัยชั้น 1 (รุ่น E)
 • ทางเลือกที่ 2 ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% + ประกันชั้น 1 (ดาวน์ 30% ผ่อน 48 เดือน)
 • ทางเลือกที่ 3 สำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และกลุ่มอาชีพพิเศษ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.94% + ฟรีประกันภัยชั้น 1 (ดาวน์ 30% ผ่อน 48 เดือน)
 • ทางเลือกที่ 4 สำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และกลุ่มอาชีพพิเศษ ดอกเบี้ย 2.39% ฟรีประกันภัยชั้น 1 พร้อมฮอนด้าช่วยผ่อน เดือนละ 1,000 บาท นาน 12 เดือน) (สำหรับลูกค้าใหม่)
 • ทางเลือกที่ 5 สำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และกลุ่มอาชีพพิเศษ ดอกเบี้ย 2.34% ฟรีประกันภัยชั้น 1 พร้อมฮอนด้าช่วยผ่อน เดือนละ 1,000 บาท นาน 12 เดือน)

โปรโมชั่น Honda C-RV (เฉพาะเครื่องยนต์เบนซิน)

 • ทางเลือกที่ 1 ดาวน์ 0% ผ่อนเดือนละ 22,000 บาท + ฟรีประกันภัยชั้น 1  พร้อมฮอนด้าช่วยผ่อนเดือนละ 3,000 บาท นาน 12 เดือน มูลค่า 36,000 บาท
 • ทางเลือกที่ 2 ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% + ฟรีประกันภัยชั้น 1 (ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดือน)
 • ทางเลือกที่ 3 สำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และกลุ่มอาชีพพิเศษ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.94% พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี

โปรโมชั่น Honda C-RV (เฉพาะเครื่องยนต์ดีเซล)

 • ทางเลือกที่ 1 ดาวน์ 0% ผ่อนเดือนละ 26,000 บาท + ฟรีประกันภัยชั้น 1 (รุ่น 2.4 S) พร้อมฮอนด้าช่วยผ่อนเดือนละ 3,000 บาท นาน 12 เดือน มูลค่า 36,000 บาท
 • ทางเลือกที่ 2 ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% + ฟรีประกันภัยชั้น 1 (ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดือน)
 • ทางเลือกที่ 3 สำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และกลุ่มอาชีพพิเศษ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.94% พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี

โปรโมชั่น Honda Accord

 • ทางเลือกที่ 1 ดาวน์ 0% ผ่อนเดือนละ 24,000 บาท + ฟรี ประกันภัยชั้น 1 (รุ่น Turbo EL)
 • ทางเลือกที่ 2 ดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.99% + ฟรีประกันภัยชั้น 1
 • ทางเลือกที่ 3 สำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และกลุ่มอาชีพพิเศษ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.94% + ฟรีประกันภัยชั้น 1

โปรโมชั่น Honda Accord Hybrid

 • ทางเลือกที่ 1 ดาวน์ 0% ผ่อนเดือนละ 27,000 บาท + ฟรีประกันภัยชั้น 1
 • ทางเลือกที่ 2 ดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.99% + ฟรีประกันภัยชั้น 1
 • ทางเลือกที่ 3 สำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และกลุ่มอาชีพพิเศษ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.94% + ฟรีประกันภัยชั้น 1

หมายเหตุ : โปรโมชั่นข้างต้นมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มกราคม 2562 นี้เท่านั้น

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.