ไขข้องใจซื้อประกันภัยชั้น 1 แล้วดีอย่างไร?

ปัจจุบันแม้ว่าตามกฎหมายแล้วจะยังไม่มีการบังคับให้รถยนต์ทุกคันต้องทำประกันภัยภาคสมัครใจ แต่ถึงอย่างนั้นเจ้าของรถยนต์ส่วนใหญ่มักจะซื้อประกันภัยกับบริษัทประกันภัยรถยนต์ไว้เพื่อความอุ่นใจ เหตุผลสำคัญก็เพราะว่าประกันภัยภาคสมัครใจนั้นให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากกว่าประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับหรือประกันภัย พ.ร.บ ที่กฏหมายบังคับให้รถทุกคันต้องทำ ซึ่งประกันรถยนต์ที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุดคือ “ประกันชั้น 1” อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าการเลือกซื้อประกันภัยภาคสมัครใจ ส่วนใหญ่แล้วเจ้าของรถยนต์มักนำพฤติกรรมการขับขี่และการใช้งานของตนเองมาใช้ประกอบการพิจารณาประเภทของประกันภัยรถยนต์ที่เลือกทำ หากไม่มีประวัติการเกิดอุบัติเหตุหรือไม่ได้นำรถยนต์ออกมาใช้งานบ่อยก็อาจทำให้คนที่ไม่เคลมประกันภัยมองว่าเป็นการกระทำที่ไม่คุ้มค่าหากต้องจ่ายค่าประกันภัยราคาสูง ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เจ้าของรถยนต์หลายคนรู้สึกลังเลว่าควรทำประกันชั้น 1 ต่อหรือเปลี่ยนไปใช้บริการประกันภัยรถยนต์ประเภทอื่นที่มีราคาถูกกว่าแทน อย่างไรก็ตามแม้ว่าประกันชั้น 1 ราคาสูงกว่าประกันภัยรถยนต์ประเภทอื่นหลายพันบาท แต่ถึงอย่างนั้นการทำประกันชั้น 1 ก็มีข้อดีอยู่หลายประการที่ช่วยให้ผู้ขับขี่รู้สึกปลอดภัยได้มากกว่าประกันภัยประเภทอื่น ๆ

ข้อดีของการทำประกันชั้น 1 ประการแรกคือ ความคุ้มครองที่ครอบคลุมในทุกกรณีไม่ว่าจะมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณี โดยไม่สนใจว่าผู้ขับขี่จะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิด สำหรับกรณีการเกิดอุบัติเหตุแบบมีคู่กรณี บริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลและเงินชดเชยให้กับผู้ขับขี่และคู่กรณี ไม่ว่าจะในกรณีบาดเจ็บ สูญเสียมือ เท้าและความสามารถในการมองเห็นแบบถาวร เสียชีวิต รวมถึงซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย ที่สำคัญยังมีวงเงินประกันตัวผู้ขับขี่ด้วยในกรณีมีการแจ้งข้อหาและถูกคุมตัวโดยเจ้าพนักงานสอบสวน ในขณะที่เกิดอุบัติเหตุโดยไม่มีคู่กรณี ไม่ทราบคู่กรณี หรือไม่ใช่ผู้ขับขี่ที่กำหนด บริษัทประกันภัยรถยนต์จะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดกับรถยนต์ของผู้ขับขี่ด้วยวงเงินตามทุนประกันภัย แต่ส่วนใหญ่แล้วผู้ขับขี่จะต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรกหรือค่า Excess ตามที่บริษัทกำหนดไว้ก่อนการนำรถยนต์เข้ารับการซ่อมแซมที่ศูนย์หรืออู่ซ่อมรถยนต์ในเครือบริษัทประกันถ้าไม่มีคู่กรณี
นอกจากนั้นประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้ยังให้คุ้มครองกรณีรถยนต์สูญหายจากโจรกรรม ไฟไหม้ และประสบภัยพิบัติตามธรรมชาติ ต่างจากประกันภัยรถยนต์ประเภทอื่นที่ไม่ให้ความคุ้มครองในกรณีเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น ประกันชั้น 2 และชั้น 3 ที่จะรับผิดชอบเฉพาะค่าเสียหายต่อทรัพย์และค่ารักษาพยาบาลของบุคคลภายนอก โดยมีเงินชดเชยให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารในกรณีเสียชีวิต สูญเสียเท้า มือ การมองเห็นและค่ารักษาพยาบาลในวงเงินตามเงื่อนไขของแต่ละกรมธรรม์เท่านั้น ดังนั้นการทำประกันชั้น 1 จะช่วยให้ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และเจ้าของรถยนต์อุ่นใจมากกว่าการทำประกันภัยรถยนต์ประเภทอื่น ๆ ที่มีความคุ้มครองครอบคลุมน้อยกว่า

ข้อดีต่อมาของประกันชั้น 1 คือ ได้รับการคุ้มครองในวงเงินประกันภัยที่สูงกว่าประกันภัยรถยนต์ประเภทอื่น ๆ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบระหว่างประกันชั้น 1 และประกันชั้น 2+ ที่ให้ความคุ้มครองใกล้เคียงกัน ต่างกันเพียงประกันชั้น 2+ จะไม่คุ้มครองความเสียหายในกรณีเกิดอุบัติเหตุโดยไม่มีคู่กรณี ส่วนความรับผิดชอบอื่น ๆ จะให้ความคุ้มครองตามวงเงินความรับผิดชอบตามทุนประกันภัยเช่นกัน แต่ส่วนใหญ่แล้วประกันชั้น 2+ จะมีการจำกัดวงเงินทำประกัน ในขณะที่ประกันชั้น 1 จะไม่จำกัดเงินทุนประกันจึงสามารถทำประกันในวงเงินที่ผู้ขับขี่ต้องการได้ ทำให้เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นทั้งผู้ขับขี่รถยนต์ที่ทำประกันชั้น 1 และคู่กรณีจะได้รับวงเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายมากกว่า อย่างประกันภัยชั้น 1 DirectAsia ที่มีวงเงินรับผิดชอบความเสียหายทรัพย์สินของคู่กรณีสูงถึง 5 ล้านบาทต่อครั้งมากกว่าวงเงินรับผิดชอบของประกันชั้น 2+ ที่รับผิดชอบ 2.5 ล้านบาทต่อครั้ง ด้วยเหตุนี้การทำประกันชั้น 1 จึงส่งผลดีในกรณีเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจนรถยนต์เสียหายหนัก คู่กรณีบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต เพราะผู้ขับขี่ไม่ต้องแบกรับค่ารักษาพยาบาลและค่าเสียหายทั้งหมดเพียงคนเดียวหากเกิดกรณีมีค่าเสียหายที่ต้องชดใช้เกินกว่าวงเงินประกัน

จะเห็นได้ว่าแม้ประกันชั้น1 ราคาสูงกว่าประกันภัยประเภทอื่น ๆ แต่ก็ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากกว่าและปิดทุกความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ซึ่งหากกำลังมองหาประกันชั้น1 ราคาสุดคุ้ม คุณภาพดี และครอบคลุมในทุกกรณี แนะนำให้เลือกประกันชั้น 1 จาก DirectAsia บริษัทประกันภัยรถยนต์ชั้นนำของประเทศ ยืนยันคุณภาพด้วยรางวัลมากมายและกล้าการันตีว่า หากเกิดอุบัติเหตุเจ้าหน้าที่จะไปถึงที่เกิดเหตุเพื่อเคลียร์ปัญหาให้ลูกค้าภายใน 30 นาที ที่สำคัญรับประกันรถยนต์อายุสูงสุดถึง 10 ปี อีกทั้งยังมีแผนประกันภัยให้เลือกได้มากถึง 3 แผน ได้แก่

⦁ แผน Value Plan ที่ระบุผู้ขับขี่ได้ถึง 2 คน
⦁ แผน Value Plan Plus ระบุชื่อผู้ขับขี่ได้ 2 คน และคุ้มครองเพิ่มผู้ขับขี่อื่น ๆ ที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไปไม่จำกัดจำนวน
⦁ แผน Flexible Plan ที่ไม่ต้องระบุชื่อผู้ขับขี่

นอกจากนั้นยังสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลส่วนที่เกินจาก พ.ร.บ. ที่สามารถเลือกวงเงินคุ้มครองได้ตั้งแต่ 1 แสนบาทหรือ 5 แสนบาทต่อคน ค่ารักษาพยาบาลผู้ขับขี่และผู้โดยสารตามจริงส่วนที่เกินจาก พ.ร.บ. หรือสูงสุด 1 แสนบาทต่อคน ประกันตัวผู้ขับขี่ในวงเงิน 50,000 บาท ไปจนถึง 1 ล้าน และเลือกรับค่าเสียหายส่วนแรกกรณีที่เป็นฝ่ายผิด เพื่อประหยัดค่าเบี้ยในราคาต่าง ๆ ตั้งแต่ 2,000-7,000 บาท หรือไม่เลือกรับเลยก็ได้ เรียกได้ว่าเป็นประกันชั้น 1 ที่คุ้มครองคุ้มค่าและยังเลือกเพิ่มความคุ้มครองให้เข้ากับไลฟ์สไตล์การขับขี่ได้อีกด้วย ครอบคลุมและตอบโจทย์ขนาดนี้ รีบมาเช็คเบี้ยประกันรถยนต์กับ Directasia พร้อมรับคำปรึกษาดี ๆ เรื่องการซื้อประกันภัยรถยนต์กับเราโดยตรงได้เลยทันที

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.