Browsing Tag

ส่วนลด 30000 บาท

โปรโมชั่น Isuzu Mu-X ดอกเบี้ย 0.99% หรือเลือกรับส่วนลด 30,000.-

สิทธิ์พิเศษสำหรับลูกค้า เมื่อซื้อ อีซูซุมิว-เอ็กซ์ บูลพาวเวอร์ ตั้งแต่ 1-30 ธันวาคม 2559 - เงื่อนไขไฟแนนซ์ดอกเบี้ยพิเศษ 0.99% หรือเลือกรับส่วนลด 30,000 บาท - ลูกค้าเก่าที่ใช้รถอีซูซุ MU-7 สามารถนำสำเนาทะเบียนรถมาแนบเพื่อรับส่วนลด 50,000…